Naftos skirtuvai

UAB „Buiteka LT” gaminami naftos skirtuvai yra priskirti I naftos skirtuvų kategorijai, kur maksimalus leistinas naftos produktų kiekis valytose nuotekose yra 5 mg/l.
Naftos skirtuvai gaminami iš stiklo pluošto, turinčio puikias darbines charakteristikas, kurios atitinka visus šiai medžiagai keliamus reikalavimus. Kas užtikrina jo ilgaamžiškumą bei saugų ir lengvą įrenginio montavimą.

Naftos produktų skirtuvai skirti lengvųjų naftos produktų atskyrimui iš lietaus nuotekų. Atskirti naftą iš vandens galima gravitacijos būdu ir/arba koalescensinių plokščių pagalba. Naftos skirtuvai gali būti naudojami pirminiam nuotekų apvalymui, prieš išleidžiant lietaus nuotekas į lietaus nuotakyną arba galutiniam nuotekų išvalymui, prieš išleidžiant į vandens telkinius. Naftos skirtuvai gali būti naudojami lietaus nuotekų valymui: 

•    nuo degalinių, 
•    gatvių, 
•    auto remonto dirbtuvių, 
•    automobilių stovėjimo aikštelių, 
•    garažų masyvų, 
•    pramonės įmonių teritorijų, 
•    metalo laužo aikštelių, 
•    sandėlių ir terminalų teritorijų bei kitų objektų.

 
Naftos skirtuvai negali būti naudojami buitinių nuotekų valymui.
Į naftos skirtuvą už atskirą mokestį gali būti sumontuota automatinė signalizacija su davikliu. Daviklis signalizuoja apie skirtuve susikaupusios naftos kiekį. Pasiekus atitinkamą naftos produktų kiekį, daviklis garsiniu signalu praneša, jog reikia šalinti susikaupusius naftos produktus.

Veikimo principas

Naftos skirtuvą sudaro cilindrinis vertikalus arba horizontalus korpusas (smėliagaudė, pirmoji ir antroji kamera), koalescensinis filtras  ir nuotekų lygio daviklis.
Siekiant užtikrinti normose reikalaujamą nuotekų išvalymo nuo naftos produktų laipsnį (mažiau kaip 5 mg/l išeigoje), prieš kiekvieną naftos skirtuvą sumontuojama tinkamos talpos smėliagaudė, kurioje vyksta mineralinės suspensijos (smėlis, žvyras, dumblas ir pan.) sedimentacija. Nuotekos iš smėliagaudės pro įtekėjimo vamzdį ir atitekančio srauto paskirstymo įrenginį patenka į naftos skirtuvo pirmąją kamerą, kur vyksta flotacijos ir koalescencijos reiškiniai. Didesnės naftos produktų dalelės flotuoja (veikiamos svorio skirtumo kyla į viršų). Smulkios dalelės nusėda ant koalescencinio filtro paviršiaus (adsorbcijos reiškinys), kur jungiasi su kitomis (koalescencija), kol pradeda flotuoti ir taip ant paviršiaus susidaro naftos produktų sluoksnis.
Jeigu nuotekas reikia išvalyti nuo naftos produktų iki 1 mg/l išvalymo laipsnio, tuomet nuotekų srautas keliauja į antrąją naftos skirtuvo kamerą. Čia nuotekos yra papildomai išvalomos nuo naftos produktų, naudojant sorbuojantį Fibroil filtrą. 
Išvalytos nuotekos pro ištekėjimo vamzdį iš skirtuvo kanalizacijos vamzdžiais nukreipiamos į buitinės kanalizacijos tinklus papildomam apvalymui.

Priežiūra

Virš smėliagaudės ir skirtuvų montuojami techninio aptarnavimo liukai, kurie leidžia įgilinti smėliagaudės ir skirtuvo įtekėjimo vamzdį iki reikalingo gylio nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Jeigu naftos skirtuve nėra signalizatoriaus ir lygio daviklio, būtina reguliariai kas dvi savaites patikrinti susikaupusių naftos produktų  sluoksnį. Naftos produktus iš skirtuvo būtina šalinti, jei jų sluoksnio storis daugiau kaip 1 cm. Naftos produktų šalinimas atliekamas per aptarnavimo liuką, išsiurbiant juos asenizacine mašina.
Jeigu naftos skirtuve yra nuotekų lygio daviklis – naftos produktai siurbiami įsijungus signalizatoriui.

Užklausos forma