Naujos kartos buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Bendrieji duomenys

UAB „Buiteka LT” NVB/AF beregentiniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti buitinių ir joms pagal cheminę sudėtį artimų nuotekų išvalymui iki šiuo metu galiojančių nuotekų apvalymo normatyvų, nurodytų „Nuotekų tvarkymo Reglamente“, patvirtintame aplinkos ministro 2006 05 17 įsakymu Nr D1-236 (2019m. redakcija).

 

Siūlomų irenginių charakteristika:

  • įrenginys yra ekologiškai nekenksmingas, nes jame esantys aerobiniai mikroorganizmai biologiškai suskaldo nuotekų teršalus, neskleidžia nemalonaus kvapo, o išvalytos nuotekos nekenksmingos ir bekvapės;
  • įrenginys dirba tyliai, nes neturi judančių dalių;
  • pagaminti iš stikloplasčio visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek vidiniai konstrukciniai elementai patvarūs ir atsparūs korozijai;
  • įrenginį sudaro viena talpa, todėl papildomai nereikia pirminio apvalymo ir papildomų valymo įrenginių;
  • aeracijos būdas – orapūtės pagalba.

Veikimo principas ir konstrukcija

Nuotekų  valymo  principas – biocheminė  oksidacija veikliuoju  dumblu aerobinėmis  sąlygomis. Aerotankas ir antrinis  nusodintuvas su  visais  jiems  būdingais  elementais sumontuoti vienoje apvalioje  kūginės  formos  talpoje. Aktyviojo  dumblo  recirkuliacija savaiminė (dumblas  nuslenka iš  antrinio  nusosdintuvo į  aeracinę  dalį kūginio  dugno  šlaitu (kampas  su  horizontu sudaro apie  50 o ). Aeracijai  naudojamos reikalingo slėgio ir našumo  orapūtės ir aeratoriai.

*Valomų nuotekų kiekis nurodytas, kai jų užterštumas pagal BDS5 – 260 -360 mg O2 / l.

NVB/AF 1- Liukas; 2- Viršutinė korpuso dalis; 3- Apatinė korpuso dalis; 4 – Aeracinė kamera; 5- Įtekėjimo vamzdis; 6 – Oro tiekimo vamzdis; 7- Difuzorius; 8 – Įkrova; 9 – Antrinis nusodintuvas; 10. – Cirkuliacinio dumblo vamzdis (erliftas); 11- Išvalytų nuotekų ištekėjimo vamzdis. (Paveiksle pavaizduotos vamzdžių pajungimo kryptys yra orientacinio pobūdžio, kurios tikslinamos užsakymo metu)

Nuotekos įtekėjimo vamzdžiu (5) savitaka patenka į įrenginio aeracinę kamerą (4), kur vykstant intensyviai aeracijai yra maišomos su veikliuoju dumblu. Orapūte tiekiamas oras tiekimo vamzdžiu nukreipiamas į apatinę aeracinės kameros dalį, kur pro difuzorių smulkiais burbuliukais kyla aukštyn, prisotindamas deguonimi valomų nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį. Aeracinėje kameroje vyksta biologinis nuotekų valymas: veikliojo dumblo sudėtyje esantys mikroorganizmai skaido organinius teršalus į paprastesnius cheminius junginius – nitritus, nitratus kurių didžioji dalis vėliau suoksidinama iki anglies dvideginio ir vandens.

 

Išvalytų nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys per horizontalią persipylimo briauną iš aeracinės kameros (4) patenka į antrinį nusodintuvą (9). Nusodintuve nuskaidrėjusios valytos nuotekos liejasi per dantytos formos briauną ir patenka į žiedinį lataką bei išteka iš įrenginio nuotekų ištekėjimo vamzdžiu (11). Mišinyje esantis veiklusis dumblas gravitacinės jėgos veikiamas nusėda į apatinę nusodintuvo dalį ir nuslenka į aerotanko dugną. Nuo dugno veiklusis dumblas pakeliamas oro srautu ir maišomas aeracinėje kameroje (4).

 

Aeracinėje kameroje yra įrengtas erliftas (10), kuris periodiškai įjungiamas, taip sudarant įrenginyje aeravimo, maišymo ir ramybės (neveikos) rėžimus. Aeravimo rėžimo metu erliftas neveikia. Maišymo rėžimas užtikrinamas atidarius vožtuvą.

Šio proceso metu dumblas iš aeracinės kameros dugno yra keliamas į aeravimo kameros viršų, ko pasekoje vyksta azoto junginių šalinimas iš nuotekų. Į antrinio nusodintuvo paviršių kylantys oro burbulai sudrumsčia išplaukusio dumblo plutą ir dumblas nusėda į įrenginio dugną. Ramybės (neveikos ) rėžimo metu orapūtė išjungiama, sudaromos sąlygos anglies dvideginio išsiskyrimui iš nuotekų.

 

Šie rėžimai automatiškai yra valdomi specialiu valdikliu, įrengtu orapūtės šulinėlyje. Valdiklis turi rėžimus: svečių – padidintas; atostogų – sumažintas įrenginio apkrovimas nuotekomis.
Valytų nuotekų užterštumas biogeninėmis medžiagomis (azoto ir fosforo junginiais) valymo įrenginiuose, kurių našumas iki 5,0 m3/dieną nuo 2019-11-01 yra normuojamas ir turi būti ne didesnis, kaip: NB < 25 mg/l ir PB < 5,0 mg/l. Biogeninės medžiagos čia pašalinamos sėkmingai derinant įrenginyje nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesus, paliekant jų tiek, kiek jų reikia veikliojo dumblo mikroorganizmų ląstelių sintezei bei jų gyvybinei veiklai palaikyti.

 

Įrenginio našumas padidinamas veiklųjį dumblą sukoncentruojant “pritvirtintos mikrofloros” būdu, t.y. įdedant į aerotanką atitinkamą įkrovą (8).

Nuotekų valymo įrenginio
valdiklis

Šio valdiklio pagalba nuotekų valymo įrenginį galima valdyti distanciniu būdu.

Užklausos forma