Nuotekų valymo įrenginiai

Bendrieji duomenys

UAB „Buiteka LT” NVB/AF beregentiniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti buitinių ir joms pagal cheminę sudėtį artimų nuotekų išvalymui iki šiuo metu galiojančių nuotekų apvalymo normatyvų, nurodytų „Nuotekų tvarkymo Reglamente“, patvirtintame aplinkos ministro 2006 05 17 įsakymu Nr D1-236 (2019m. redakcija).

 

Siūlomų irenginių charakteristika:

 • įrenginys yra ekologiškai nekenksmingas, nes jame esantys aerobiniai mikroorganizmai biologiškai suskaldo nuotekų teršalus, neskleidžia nemalonaus kvapo, o išvalytos nuotekos nekenksmingos ir bekvapės;
 • įrenginys dirba tyliai, nes neturi judančių dalių;
 • pagaminti iš stikloplasčio visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek vidiniai konstrukciniai elementai patvarūs ir atsparūs korozijai;
 • įrenginį sudaro viena talpa, todėl papildomai nereikia pirminio apvalymo ir papildomų valymo įrenginių;
 • aeracijos būdas – orapūtės pagalba.
Previous slide
Next slide

Veikimo principas ir konstrukcija

Buitinių nuotekų valymo principas – biocheminė oksidacija aktyviuoju dumblu aerobinėmis (naudojant deguonį) sąlygomis. Aerobiniai mikroorganizmai įrenginyje suskaido organines nuotekų daleles iki mineralinių medžiagų (pagrindiniai elementai – anglis, azotas, fosforas).

*Valomų nuotekų kiekis nurodytas, kai jų užterštumas pagal BDS5 – 260 -360 mg O2 / l.

NVB/AF 1- Liukas; 2- Viršutinė korpuso dalis; 3- Apatinė korpuso dalis; 4 – Aeracinė kamera; 5- Įtekėjimo vamzdis; 6 – Oro tiekimo vamzdis; 7- Difuzorius; 8 – Įkrova; 9 – Antrinis nusodintuvas; 10. – Cirkuliacinio dumblo vamzdis (erliftas); 11- Išvalytų nuotekų ištekėjimo vamzdis. (Paveiksle pavaizduotos vamzdžių pajungimo kryptys yra orientacinio pobūdžio, kurios tikslinamos užsakymo metu)

Nuotekos įtekėjimo vamzdžiu (5) savitaka patenka  į įrenginio  aeracinę  kamerą (4), kur vykstant  intensyviai  aeracijai  yra maišomos su veikliuoju dumblu.  Orapūte tiekiamas oras  tiekimo vamzdžiu  nukreipiamas į  apatinę  aeracinės kameros dalį,  kur  pro difuzorių  smulkiais  burbuliukais  kyla aukštyn, prisotindamas  deguonimi valomų nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį. Aeracinėje kameroje vyksta biologinis  nuotekų valymas: veikliojo dumblo sudėtyje esantys  mikroorganizmai  skaido  organinius teršalus  į paprastesnius cheminius junginius  – nitritus, nitratus  kurių didžioji dalis  vėliau  suoksidinama iki anglies dvideginio  ir vandens.

 

 Išvalytų  nuotekų ir veikliojo  dumblo mišinys per  horizontalią  persipylimo  briauną  iš  aeracinės  kameros  (4) patenka  į  antrinį  nusodintuvą (9). Nusodintuve  nuskaidrėjusios valytos nuotekos liejasi per dantytos formos briauną ir  patenka į žiedinį   lataką bei  išteka  iš įrenginio  nuotekų ištekėjimo vamzdžiu (11).  Mišinyje esantis  veiklusis dumblas  gravitacinės  jėgos veikiamas nusėda į apatinę nusodintuvo dalį ir  nuslenka į aerotanko dugną. Nuo dugno veiklusis  dumblas pakeliamas oro  srautu  ir maišomas aeracinėje  kameroje (4).

Aeracinėje kameroje  yra įrengtas  erliftas (10), kuris periodiškai įjungiamas,  taip  sudarant  įrenginyje  aeravimo, maišymo  ir ramybės (neveikos)  rėžimus. Aeravimo  rėžimo metu  erliftas neveikia. Maišymo rėžimas  užtikrinamas   atidarius  vožtuvą. Šio proceso metu   dumblas iš aeracinės kameros  dugno yra keliamas  į  aeravimo kameros viršų, ko pasekoje vyksta   azoto  junginių šalinimas iš  nuotekų. Į antrinio nusodintuvo paviršių kylantys oro burbulai sudrumsčia išplaukusio dumblo plutą ir dumblas nusėda į įrenginio dugną. Ramybės (neveikos ) rėžimo metu orapūtė išjungiama, sudaromos sąlygos  anglies dvideginio  išsiskyrimui iš nuotekų.

 

Šie rėžimai automatiškai yra valdomi specialiu valdikliu, įrengtu  orapūtės  šulinėlyje. 

 

Valytų nuotekų užterštumas biogeninėmis medžiagomis (azoto ir fosforo junginiais) valymo įrenginiuose, kurių našumas iki 5,0 m3/dieną  nuo 2019-11-01 yra  normuojamas  ir  turi būti ne didesnis, kaip:  NB < 25 mg/l   ir PB <  5,0 mg/l. Biogeninės medžiagos čia pašalinamos sėkmingai derinant įrenginyje  nitrifikacijos  ir denitrifikacijos procesus, paliekant  jų tiek,  kiek jų  reikia veikliojo dumblo mikroorganizmų ląstelių sintezei  bei  jų gyvybinei veiklai palaikyti.

 

Įrenginio našumas padidinamas veiklųjį dumblą sukoncentruojant “pritvirtintos  mikrofloros”  būdu, t.y.  įdedant į aerotanką atitinkamą  įkrovą (8).

EKSPLOATACIJA
Sėkmingam įrenginio darbui užtikrinti, į valymo įrenginį patenkančių nuotekų pH turi būti ribose tarp 6,5-8,5, todėl į jį negalima pilti didelių kiekių šarminių ir rūgštinių chemikalų, dažų, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų.
Draudžiama:
Pilti chemikalus ir biopreparatus;
Prijungti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu susidarančias nuotekas į įrenginį;
Prijungti kondensaciniuose katiluose susidarančias nuotekas;
Prijungti vandens baseinų, kubilų ir kitų didelių talpų nuotekas;
Prijungti paviršines (lietaus) nuotekas;
Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba į patį valymo įrenginį tokias atliekas, kurios gali užkimšti vamzdžius ir (arba) trikdyti visos sistemos darbą (bulvių lupenos,stambios daržovių ir vaisių atliekos, popierius, išskyrus tualetinį, skudurai ir pan.);
Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir kitus riebalus iš gruzdintuvių arba keptuvių.
Nesinaudojant valymo įrenginiu, negalima jo palikti tuščio!

UAB „Buiteka LT“ - tai saugumas, kokybė, patvarumas, patikimumas

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra draugiški aplinkai ir žmogui; galutiniai skaidymo produktai – minėtos mineralinės medžiagos – neskleidžia nemalonių kvapų.

 • Valymo įrenginių talpos yra lengvos ir tvirtos, gaminamos iš mechaniniam poveikiui bei korozijai atsparaus stiklaplasčio.
 • Valymo įrenginiuose nėra judančių mechaninių dalių, todėl jie dirba tyliai, negenda ir tarnauja dešimtmečiais.
 • Tai ilgaamžė konstrukcija, nereikalaujanti sudėtingos priežiūros, lengvai transportuojama ir montuojama patogiausioje sklypo vietoje.
 • Tai ekologiški buitinių nuotekų utilizavimo sprendimai, atitinkantys europinius standartus ir ženklinami CE ženklu.
 • Konsultuojame visais nuotekų valymo įrenginių pasirinkimo, įrengimo bei eksploatacijos klausimais.
Pagal kilmę buitinių nuotekų užteršimas gali būti mineralinis, organinis ir bakterinis- biologinis.
 • Mineraliniai teršalai: smėlis, molis, rūdys, kalcio nuosėdos, įvairūs šlakai, vandenyje ištirpusios druskos ir rūgštys.
 • Organiniai teršalai skirstomi į augalinius ir gyvulinius:
 • augaliniai yra daržovių, vaisių, žolės likučiai, augaliniai aliejai, popierius.
 • gyvuliniai yra gyvulių audinių ir riebalų likučiai, fiziologinės išskyros.
 • Bakteriniai-biologiniai teršalai: įvairūs mieliagrybiai, pelėsiniai grybeliai, bakterijos ir kiti gyvi mikroorganizmai.

Buitiniai teršalai gali turėti įvairių neigiamų poveikių žmogaus sveikatai. Šie teršalai gali būti skirtingų tipų, įskaitant cheminius, biologinius ar fizinius teršalus. Čia yra keletas pagrindinių būdų, kaip buitiniai teršalai gali paveikti žmogaus sveikatą:

 • Chemikalai buityje: Chemikalai, naudojami kasdieniame gyvenime, tokiuose produktuose kaip valymo priemonės, kosmetika, pesticidai ir kt., gali turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Kai kurie iš šių chemikalų gali būti toksiški arba alergizuoti, dėl to kyla pavojus, kad jie gali sukelti odos dirginimą, alergijas, ar netgi ilgalaikius sveikatos sutrikimus, tokius kaip vėžys ar hormonų disbalansas.
 • Vandens tarša: Tarša vandens tiekimo sistemose ar natūraliuose vandens telkiniuose gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Kenksmingi mikroorganizmai, sunkieji metalai, pesticidai ir kitos chemikalų medžiagos gali patekti į vandenį ir padaryti jį nepriimtinu vartojimui. Žmonės, kurie vartoja užterštą vandenį, gali patirti virškinimo sutrikimų, infekcijas, kepenų ar inkstų ligas ir kitus sveikatos sutrikimus.

Užklausos forma